Personvernpolicy

Forpliktelser overfor kunden i forhold til personvern
Beskyttelse av personopplysninger og personvernet ditt er viktig for Gløtt. I denne personvernpolicyen ønsker vi å gi en klar, konsis og åpen kommunikasjon om innsamling, bruk, behandling, lagring av personopplysninger osv. for kundene våre.

Prinsipper
Gløtt uttrykker sine personvernforpliktelser gjennom disse prinsippene.

Gløtt bruker personopplysninger lovlig, rettferdig, riktig og på en transparent måte.
Gløtt samler ikke inn flere personopplysninger enn nødvendig, og kun av legitime grunner.
Gløtt lagrer ikke flere opplysninger enn nødvendig, og ikke i lenger tid enn nødvendig.
Gløtt beskytter personopplysninger med egnede sikkerhetstiltak.

Hvorfor behandler vi opplysningene dine?
Vi bruker og behandler personopplysningene dine i forbindelse med deg, for eksempel når du kjøper produktene våre på nett eller i en butikk og besøker nettstedet vårt. Eksempler på personopplysninger er fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, betalingsinformasjon, kjøp, bestillings- og brukshistorikk, IP-adresse, medlems-ID og annen saksrelatert informasjon. 

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Personopplysningene dine er kun tilgjengelige for de som behøver opplysningene for å utføre tilsiktet behandling. Personopplysningene dine kan, i den grad det er nødvendig, deles med leverandører og underleverandører (databehandlingsleverandører og -underleverandører) som utfører spesifikke oppgaver på vegne av Gløtt og med uavhengige tredjeparter.

I tillegg kan vi også utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis vi har grunn til å tro at bruk eller avsløring av slik informasjon er nødvendig eller tilrådelig for å: (i) foreta undersøkelser av mulige lovbrudd; (ii) identifisere, kontakte eller føre rettslige skritt mot noen som kan bryte en avtale de har med oss; (iii) etterforske sikkerhetsbrudd eller samarbeide med offentlige myndigheter i henhold til et rettslig forhold; eller (iv) for å beskytte våre rettigheter, vår sikkerhet eller eiendom, inkludert forebygging av svindel.

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger vi har om deg, i tilfelle vi fusjonerer med eller erverves av en tredjepart, gjennomgår en annen forretningstransaksjon, for eksempel en omorganisering, eller hvis en slik transaksjon foreslås.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?
Gløtt har ikke lov til å samle, behandle, bruke, lagre osv. personopplysninger uten rettslig grunn. Rett til dette kan oppnås ved ditt samtykke, ved avtaleinngåelse, lovfestede plikter eller gjennom vår rettmessige interesse som selskap. For hvert spesifikke formål vi ønsker å behandle personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvilken rettslig grunn som gjelder, og hvilke rettigheter du har, hvorvidt det er nødvendig eller lovpålagt å oppgi personopplysninger for å opprette en avtale, eller om du er forpliktet til å oppgi personopplysninger og mulige konsekvenser dersom du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighet til tilgang: 

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. 

Rettighet til overførbarhet: 
Når Gløtt behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering: 
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. 

Rett til sletting:
Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Gløtt når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

Rett til å protestere mot behandling basert på legitim interesse: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Gløtt. Gløtt vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Rett til begrensning:
Du har rett til å be om at Gløtt begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller: