Kjøpsbetingelser

 

 

1. Introduksjon
Denne avtalen er et juridisk dokument som fastsetter dine rettigheter og forpliktelser i forhold til dette nettstedet ("glottbryggen.no") og produktene som tilbys av oss gjennom det. Du må ta deg tid til å lese og forstå denne avtalen før du bruker glottbryggen.no; du godtar at du inngår en kontrakt med oss ​​på vilkårene i denne avtalen. Du bør være klar over at denne avtalen kan endres fra tid til annen. Hvis du har spørsmål knyttet til denne avtalen, kan du sende oss en e-post til hei@glottbryggen.no før du bestiller. 
.
.
2. Selgeren
Selger er Gløtt AS, Bredsgården 2B, 5003 Bergen Norge, hei@glottbryggen.no , tlf: 48101095, org. nr.: 927 312 824 og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er forbrukeren som legger inn bestillingen, og er i det følgende utpekt som kjøper.
.
.
3. Gløtt produktdetaljer
Gløtt er avhengig av tilgjengelighet. Hvis et produkt er utsolgt på et tidspunkt når vi mottar bestillingen, vil vi informere deg og du vil ikke bli belastet for det. Hos Gløtt forsøker vi å vise så nøyaktig som vi kan med rimelighet de forskjellige produktene. Vi kan imidlertid ikke garantere at fargen på et produkt som levert vil gjenskape hvordan det så ut for deg på skjermen; delvis avhenger dette av datamaskinens skjerm, og hvordan du oppfatter farger. Alle størrelser og mål vedrørende produkter er så nøyaktige som vi med rimelighet kan gjøre dem. 
.

4. Bestillinger og levering
Vi vil kontakte deg hvis det oppstår en for stor forsinkelse med forsendelsen av produktene dine. Vi tar sikte på å sende ut produkter på arbeidsdagen etter at vi mottar en bestilling. Den totale kostnaden for bestillingen din inkluderer et fraktgebyr. Leveringstidene vil variere etter hvor raskt posttjenesten kan levere. Vi anbefaler å legge inn bestillingene dine tidlig på spesielt travle tider av året (som jul) for å ta hensyn til leveringsforsinkelser. Vi forbeholder oss retten til å nekte å utføre bestillinger av en hvilken som helst grunn, inkludert et produkt som har blitt feil publisert, for eksempel pris eller spesifikasjon. Bestillinger behandles som tilbud som vi har rett til å akseptere eller avslå. Hvis det er noen problemer med bestillingen din, vil vi kontakte deg. Det er kun én leveringsavgift per bestilling. Dersom produkter skal sendes innenfor Skandinavia, belastes norsk skatt etter gjeldende sats. Importavgift og/eller merverdiavgift kan belastes av landet produktet sendes til. Import- og avgiftskostnadene varierer fra land til land og betales og er kundens ansvar. Merk at vi ikke kan holdes ansvarlig for bestillinger som forsvinner etter levering.
.
.
5. Betalinger
Betalinger behandles på bestillingstidspunktet; imidlertid behandler vi kun bestillinger ved bruk av PayPal og kreditkort. 
Merk også at alle kreditt-/debetkort er underlagt valideringssjekker og autorisasjon fra kortutstederen. Hvis kortutsteder ikke autoriserer betaling, behandler vi ikke bestillingen. Alle priser på Gløtt er eksklusiv norsk mva til gjeldende sats. Norsk moms kommer i tillegg når varer sendes til adresser innenfor Skandinavia. Du, som kjøper, er ansvarlig for alle andre skatter eller avgifter (som importavgifter) som kan belastes av landet produktet sendes til. Import- og avgiftskostnadene varierer fra land til land og betales og er kundens ansvar.
.
.
6. Levering
Levering har skjedd når kjøperen eller hans/hennes representant har tatt varen i besittelse.

Dersom leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selger levere varen til Kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter at bestillingen er lagt inn av Kunden. Varen skal leveres til Kjøper med mindre andre, særskilte avtaler er truffet mellom partene.
.
.
7. Returpolicy
Hvis du ikke er helt fornøyd med kjøpet, returnerer du det bare for full refusjon (minus eventuelle fraktkostnader). Dessuten, hvis du trenger å bytte produktet til en annen størrelse, farge eller alternativ, kan du ganske enkelt sende det tilbake til oss, så sender vi deg det nye produktet umiddelbart (avhengig av produkttilgjengelighet og minus eventuelle fraktkostnader).

Retur må være 100 % komplett, i original og gjensalgbar stand, med all original emballasje og innhold. Kun uvaskede, ubrukte eller defekte varer kan returneres. Hvis du returnerer produktet(e) i uselgbar stand, vil vi sende produktet tilbake til deg på din regning og vil ikke gi deg refusjon.

Send varen tilbake til oss på adressen nedenfor med en sporbar forsendelsesmetode, hvis du ikke bruker forhåndsbetalt etikett. Når vi mottar pakken din, vil vi bytte eller refundere som du instruerer.


Gløtt AS, Bredsgården 2B, 5003 Bergen Norge

Vennligst merk forsendelsen: RETUNERT VARER FOR BYTTING. INGEN KOMMERSIELL VERDI.

Pakker må returneres forhåndsbetalte.

Kjøpsbevis, som kopi av original kvittering, retur-/bytteforespørsel eller følgeseddel, kreves for refusjon av hele kjøpesummen.

Hvis forespurt byttevare ikke er tilgjengelig, vil vi utstede refusjon i stedet.

Vi er ikke ansvarlige for tapte eller stjålne pakker. Vennligst bruk fraktmetode som kan spores. Vi anbefaler at du forsikrer pakken når du sender dyrere varer. Pakker må returneres forhåndsbetalte.

Vi refunderer kun fraktkostnader hvis vi har sendt feil vare eller hvis varen som sendes er defekt.

Etter en godkjenningsautorisasjon kan vi kun kreditere kredittkortet som ble brukt for det opprinnelige kjøpet. Ingen butikkreditt eller gavekort vil bli utstedt. Det kan ta opptil 30 dager eller 1–2 faktureringssykluser før refusjonskreditten vises på kontoutskriften din.
.
.
8. Angrerett
Kjøper må informere Selger om at han/hun vil utøve denne retten innen 14 dager etter angrefristens start. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom perioden utløper på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges perioden til neste virkedag.

Fristen for å benytte seg av angreretten vil bli sett på som overholdt dersom varsel sendes før angrefristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for å påvise at retten er gjort gjeldende, og varsel skal derfor skje skriftlig via e-post eller brev.

Angrefristen starter som følger:

Ved kjøp av varer vil angrefristen begynne dagen etter at varen er/varen er mottatt.

Angrefristen vil bli forlenget til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige perioden dersom selgeren ikke informerer kjøperen om angreretten og standard angreskjema før avtaleinngåelsen. Dette vil også gjelde dersom informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for å utøve angreretten er utilstrekkelig. Men dersom den næringsdrivende gir denne informasjonen i løpet av disse 12 månedene, slutter angrefristen 14 dager etter den dagen Kjøper mottok informasjonen.

Når angreretten gjøres gjeldende, skal varen returneres til Selger innen rimelig tid og senest 14 dager etter at det er gitt melding om intensjon om å utøve retten. Kjøper må dekke de direkte kostnadene forbundet med å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger ikke har informert kjøper om at han/hun må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyrer for Kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan kontrollere eller teste varen på hensiktsmessig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon uten å påvirke angreretten. Hvis kontrollen eller testingen går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøperen være ansvarlig for eventuell reduksjon i varens opprinnelige verdi.

Selger er forpliktet til å betale tilbake kjøpesummen til Kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at Selger mottok varsel om Kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å beholde tilbakebetalingen inntil han har mottatt varen fra Kjøper, eller inntil Kjøper har dokumentert at varen er sendt tilbake.
.
.
9. Forsinkelser og manglende levering: Kjøperens rettigheter og frist for å fremsette krav
Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til vilkårene i partenes avtale, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse av kontrakten, heve kontrakten og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

For krav om kompensasjon for kontraktsbrudd, bør varsel gis skriftlig for dokumentasjon via e-post til hei@glottbryggen.no

Kjøperen kan bekrefte kjøpet og kreve ytelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve ytelse dersom det er en barriere for ytelsen Selger ikke kan overvinne, eller dersom ytelsen vil medføre en stor ulempe eller utgift for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i ytelsen. Skulle disse hindringene fjernes innen rimelig tid, kan imidlertid kjøper kreve ytelse.

Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han/hun venter urimelig lang tid med å fremsette kravet.

Dersom Selger ikke leverer varen til leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggstidsramme for ytelse. Hvis selgeren ikke leverer varen innen den ekstra tidsrammen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Dette gjelder også tilfeller hvor levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom Kjøper har meddelt Selger at leveringstiden er avgjørende.

Dersom varen leveres etter den tilleggsfristen som er fastsatt av forbrukeren eller etter den leveringstiden som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper ble informert om leveransen.


Kjøper kan kreve erstatning for tap som oppstår som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke tilfeller hvor selger kan hevde at forsinkelsen skyldtes hindringer utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne forutses på tidspunktet for avtaleinngåelsen, ikke kunne vært unngått eller konsekvensene av hvilke kunne ikke vært overvunnet.
.
.
10. Defekte varer: Kjøperens rettigheter og frist for å varsle
Dersom varen er mangelfull, skal Kjøper varsle Selger om at han/hun ønsker å påberope seg mangelen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøper anses alltid for å ha gitt rettidig varsel dersom det inntreffer innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Varsel kan gis senest to år etter at kjøper tok varen i besittelse. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, forlenges denne fristen til fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold fra kjøperens side, kan kjøperen i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom reparasjon og utskifting, kreve prisavslag, kreve kontrakt hevet og/eller kreve erstatning fra Selger, etter de aktuelle forhold.

Melding skal gis skriftlig til selger.

Kjøper kan velge mellom å få mangelen utbedret eller å levere tilsvarende vare. Selger kan imidlertid motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller fører til at Selger pådrar seg urimelige utgifter. Reparasjon eller utskifting skal utføres innen rimelig tid. Selger har som hovedregel ikke rett til mer enn to forsøk på å avhjelpe samme mangel.


Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke repareres eller erstattes. Dette betyr at forholdet mellom redusert og opprinnelig avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull stand og tilstanden i henhold til den opprinnelige kontrakten. Dersom særlige forhold tilsier det, kan prisavslaget i stedet tilsvare mangelens innvirkning på Kjøper.

Dersom varen ikke blir reparert eller erstattet, kan Kjøper også heve kjøpet i tilfeller hvor mangelen ikke er uvesentlig.
.
.
11. Konfliktløsning
Krav må rettes til selgeren innen en rimelig tidsramme i samsvar med seksjonene 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan nås på (+47) 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no
.
.
12. Immaterielle rettigheter
Du erkjenner at all opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i og relatert til Gløtt eies av, eller er eksklusivt lisensiert til, oss. Det er enkelt å kopiere materiale som vises på nettsider, men dette betyr ikke at det er lovlig. Derfor kan ingen kopiere, distribuere, vise offentlig eller lage noe avledet verk fra Gløtt-nettstedet, et produkt eller noe av materialet som finnes på Gløtt-nettstedet med mindre vi er lisensiert til å gjøre det.
.
.
13. Personvernerklæring
Vår personvernpolicy utgjør en del av denne avtalen, og ved å godta denne avtalen gir du også ditt samtykke til måten vi kan håndtere dine personopplysninger på i denne policyen.
.
.
14. Ansvar
Vi garanterer at produktene Gløtt selger vil bli produsert med rimelig forsiktighet og dyktighet med den hensikt å oppfylle våre spesifikasjoner for dem. Vi kan imidlertid ikke garantere at produktene vil oppfylle dine krav. Vi skal være ansvarlige som uttrykkelig angitt i denne avtalen, men skal ikke ha noen annen forpliktelse, plikt eller ansvar overhodet i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet, brudd på lovpålagte plikter og annen erstatning) eller på annen måte. Vi skal bare være ansvarlige for direkte tap eller skade, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet, brudd på lovpålagte plikter eller annen erstatning) eller på annen måte, og enten forårsaket av dens handling eller unnlatelse eller dens ansatte, agenter eller underleverandører. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt andre steder i denne avtalen, er alle representasjoner, garantier, betingelser og andre vilkår, enten det er uttrykkelig eller underforstått (ved felles lov, vedtekter, sikkerhet eller på annen måte) herved ekskludert, unntatt i tilfelle av svindel, eller der slik eksklusjon er ikke tillatt ved lov. Bestemmelsene i paragraf 8 skal fortsette etter oppsigelsen eller utløpet av denne avtalen.
.
.
15. Hele avtalen
Denne avtalen er ment å inneholde hele avtalen din med oss ​​knyttet til Gløtt og produktene vi selger; vi mener det er rettferdig og rimelig. Den erstatter alle tidligere avtaler og forståelser med deg knyttet til Gløtt og våres produkter, med unntak av svindel eller uredelig fremstilling fra en av oss. En person som ikke er en part i denne avtalen har ingen rett til å stole på eller håndheve noen vilkår i denne avtalen.
.
.
16. Endringer i denne avtalen
Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen fra tid til annen, og legge ut den nye versjonen på glottbryggen.no. Den nye versjonen trer i kraft for enhver aktivitet på Gløtt-siden, inkludert kjøp av et produkt, etter at den nye versjonen er lagt ut på Gløtt-siden.
.
.
17. Ugyldighet
I tilfelle et vilkår i denne avtalen anses for å være ugyldig eller ikke håndhevbar, skal resten av denne avtalen forbli gyldig og håndhevbar.

Reklamasjon
Dersom det skulle være feil eller mangler på et produkt ønsker vi at du opplyser oss om dette på epost med ordrenummer og bilde av reklamasjon til hei@glottbryggen.no, eller kommer innom i vår fysiske butikk i Bergen sentrum, Bredsgården 2B, innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen oppdages, eller burde vært oppdaget. Vi dekker selvfølgelig returkostnadene ved reklamasjoner.

Reklamasjonsretten gjelder i 2 år fra du mottar varen. Dette forutsetter at du gir oss beskjed innen rimelig tid og at du fremlegger kvittering og/eller ordrenummer på at varen er kjøpt hos oss. Reklamasjonsretten bortfaller dersom produktet er unormalt mye brukt eller vasket feil.
.Hva gjør jeg hvis pakken er skadet?
Gløtt er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under frakt. Kunden er ansvarlig for å sjekke at pakken er skadet eller ikke før det signeres på at pakken er mottatt. Skadene må dokumenteres med bilde og tekst, og all informasjon sendes til hei@glottbryggen.no

.